Tuesday, January 19, 2010

demi matahari

Demi matahari dan sinarnya pada pagi hari
Demi bulan apabila mengiringinya
Demi siang hari apabila menampakkannya
Demi malam apabila menutupinya
Demi langit serta pembinaannya
Demi bumi serta penghamparannya
Demi jiwa serta penyempurnaanNya
Maka dia mengilhamkan kepada kejahatan dan ketakwaannya
Sesungguh beruntung orang yang menyucikannya
Dan sungguh rugi bagi orang yang mengotorinya

No comments:

Post a Comment

networkedblogs