Thursday, November 17, 2011

Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana

Manusia tidak akan pernah mampu melawan setiap bencana, menakluk setiap derita, dan mencegah setiap malapetaka dengan kekuatannya sendiri. Mereka akan mampu menghadapi semua itu dengan baik, hanya jika menyerahkan semua perkara kepada Allah SWT.

Jika demikian halnya, maka ayat  Hasbalah  merupakan salah satu ucapan terbaik bagi yang sentiasa mengharapkan pertolongan-Nya.Kalimat   Hasbalah  berbunyi  Hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal natsir  (cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung).

Bacaan Hasbalah itu pula yang diucapkan oleh Rasulullah SAW ketika sedang kesulitan akibat pengepungan selama beberapa minggu oleh pasukan Ahzab dalam peperangan Khandaq di Kota Madinah. Dengan bacaan tersebut, Rasul SAW dan umat Islam pun keluar sebagai pemenang.

Al-Quran mengabadikan peristiwa tersebut dalam surah Ali Imran [3]: 173,''Iaitu orang-orang (yang taat kepada Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, kerana itu takutlah kepada mereka. ' Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'.''

Syahdan, tatkala Nabi Ibrahim AS dilemparkan ke dalam lautan api oleh para pengikut Raja Namrud bin Kan'an, ia mengucapkan  Hasbunallah wa ni'mal wakil  , dan api pun tiba-tiba menjadi sejuk. Ini diberitakan oleh Rasulullah SAW,''Akhir kalimat yang diucapkan oleh Ibrahim ketika dicampakkan ke dalam api ialah  hasbunallah wani'mal wakil.  ''(HR Bukhari).

Dikisahkan, ketika Nabi Ibrahim AS mula dimasukkan ke dalam kobaran api, Jibril datang dan berkata,''Apakah engkau butuh aku?''Ibrahim menjawab,''Kalau kamu tidak, tapi kalau kepada Allah, ya.''Kemudian Allah SWT berfirman, "Kami berfirman, 'Hai api, jadilah engkau sejuk serta selamat sejahtera kepada Ibrahim'." (Surah Al-Anbiyaa '[21]: 69).

Menurut Ibnu Katsir, kalimat Hasbalah juga diucapkan oleh 'Aisyah RA ketika ia mengharapkan pertolongan Allah, di saat khabar bohong ( haditsul ifqi  ) tentang dirinya beredar. Hal itu dirakam dalam surat An-Nur [24]: 11-26).
Sejarah telah memberitakan kekuatan Hasbalah yang diucapkan oleh para nabi dan orang-orang soleh, ketika mereka menghadapi cubaan besar ataupun fitnah yang berat. Kekuatannya melebihi kekuatan apa pun di dunia ini, serta menegaskan semangat tauhid pada diri orang yang mengucapkan. Iaitu bahawa hanya kepada Allah sajalah ia berserah diri, dan bahawa semua makhluk di sisi-Nya adalah lemah

No comments:

Post a Comment

networkedblogs